નાની નાની બાબતો માં પણ રડનારી,
છતાં હિંમત થી દરેક મુસીબતો સામે લડનારી,
સરળતા ની મૂર્તિ છે તું,
છતાં.. હે નારી! તું ક્યાં કોઈને સમજાણી

બની ને લાડકી પિતાની,તોફાનો પણ કરતી,
પછી કોઈની વહુ બની, કેવી ગંભીરતા તું ધરતી,
લગ્ન ની એક રસમ માં તું કેટલી બદલાણી,
હે નારી !! તું ક્યાં કોઈને સમજાણી

ક્યારેક દુઃખ અપાર હોઈ છતાં તારું મુખ હસતું,
ને ક્યારેક નાની બાબત માં પણ આંખે આંસુ પડતું,
સહનશક્તિ તારી ક્યાં કોઈને દેખાણી ?
હે નારી !! તું ક્યાં કોઈને સમજાણી ?

મા રૂપે ક્યારેક તારા બાળકને તું મારે છે,
પછી ખુદ રડી તું એને શાંત પાડે છે,
સ્વર્ગની બધી સમૃદ્ધિ જનની ના પાલવમાં સમાણી,
હે નારી !! તું ક્યાં કોઈને સમજાણી ?

બહેન રૂપે તું ભાઈના બધા દુઃખણાં હરતી,
તારા પ્રેમ ની રાખડી ભાઈ ની હરપળ રક્ષા કરતી,
પોતે જ રિસાય ને પછી સામેથી ભાઈ ને મનાવનારી,
હે નારી !!! તું ક્યાં કોઈને સમજાણી ?

બનીને પ્રેયસી,પ્રિયતમ ને પૂર્ણ તું કરતી,
પછી બનીને પત્ની, પતિ સાથે ડગ ભરતી,
કોઈપણ સમયે સાથીદાર ની હિંમત બનનારી,
હે નારી ! તું ક્યાં કોઈને સમજાણી ?

કહું હું પણ શું? મને પણ તું ક્યાં સમજાય છે ?
કહેવું છે ઘણું પણ શબ્દ ક્યાં લખાઈ છે ?
મર્યાદિત છે શબ્દો, અમર્યાદ તારી કહાણી,
હે નારી !! તું ક્યાં કોઈને સમજાણી ?

ngkmywords.wordpress.com